Zlatá pětka
 
 

Zlatá pětka »

 

Zlatá pětka - archiv »

 
 

Vítězové Zlaté pětky 2016

Gladiátoři Hrádek nad Nisou
Členové týmu: Jana Chobotová, Matěj Pulda, Petr Vršecký, Martin Suchý, Filip Šich

Finále

Průběžné výsledky

Tým
0. kolo splněno Kvalifikační body Kvalifikace celkem bodů Postup do finále Finálové body Celkové pořadí
1. kolo 2.kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
5GIRLS ne x x x x x x x x x
Best Frends Forever ano 6 x x x x x x x x
Black and White team ano x x x x x x x x x
Crazy Hackrs ne x x x x x x x x x
Einsteinovi kámoši ano 16 12 14 12 18 72 ano 91 7.
ForFun ano 12 11 16 16 27 82 ano 93 4.
Garriguovi vyslanci ano 12 16 12 14 15 69 ne x x
Géniové ano 10 x x x x x x x x
Gladiátoři ano 12 10 16 7 27 72 ano 96 1.
Chrastaváci ano x x x x x x x x x
Chytrolíni ano 10 x x x x x x x x
Klokani ne x x x x x x x x x
Legendy mysli ano 16 17 16 18 21 88 ano 89 8.
Moskotíři ne x x x x x x x x x
„My nevíme“ ano 17 13 16 9 15 70 ano 93 3.
Prima holky ano 18 16 16 12 27 89 ano 88 10.
Příšerky s.r.o ano 16 11 16 13 24 80 ano 91 6.
ReMaMoViFRa ano 14 6 16 13 24 73 ano 95 2.
Smíškové ano 16 5 16 12 18 67 ne x x
TKM Bostan ano 9 16 14 15 18 72 ano 89 9.
Vagóňáci ano 18 17 16 16 27 94 ano 92 5.
YoutubeřiCZ ne x x x x x x x x x
Zlatá čtyřka ano x x x x x x x x x
Želvy s.r.o. ne x x x x x x x x x

 

 

Pravidla soutěže 2016

O soutěži

Soutěží se dle těchto pravidel dále rozumí soutěž s názvem „Zlatá pětka Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko“, zkráceně "Zlatá pětka". Soutěž má tématický podtitul "Křížem krážem Libereckým krajem".

 

Organizátor

Organizátorem akce je Město Hrádek nad Nisou.

 

Účastníci soutěže

Účastníci soutěže mohou být výhradně žáci 5. tříd škol na území Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko, Účastníci tvoří týmy. V soutěži mezi sebou soutěží týmy, ne jednotliví účastníci. Tým je složen z minimálně 3 a maximálně 5 účastníků z jedné třídy. Každý tým si zvolí název a svého kapitána oprávněného tým zastupovat. Soutěžit může i více týmů z jedné třídy.

 

Patron týmu

Patronem týmu je jeho třídní učitel nebo učitel, kterého si tým vybere (učitel oslovený týmem s tím musí souhlasit). Patron není členem týmu, ale může týmu pomáhat v komunikaci s organizátorem soutěže. Patron se nepodílí na plnění soutěžních úkolů.

 

Porota a ředitel soutěže

Hodnocení soutěžních a finálových úkolů provádí porota. Porotu vede ředitel soutěže. Porotu a ředitele soutěže určuje organizátor před začátkem nultého kola. Porota s ředitelem soutěže je zveřejněna na webových stránkách soutěže

 

Mechanismus soutěže

Registrované týmy plní soutěžní úkoly zveřejňované na webové stránce soutěže. Za plnění soutěžních úkolů získávají týmy body. Spolu s úkoly se zveřejňuje i způsob hodnocení a přidělování bodů.

Soutěž začíná nultým kolem. V tomto kole se týmy představí a prověří se komunikace s organizátorem soutěže. Týmy v nultém kole nezískávají žádné body.

První až páté kolo je soutěžní, cílem je postoupit do finále. Úkoly jsou vyhlašovány vždy ve středu odpoledne. Soutěžní kolo trvá jeden týden a termín pro splnění úkolů soutěžního kola končí v úterý následující týden po vyhlášení úkolu ve 20:00 hodin.

Podmínkou postupu do dalšího kola soutěže je splnění úkolu kola předcházejícího.

Deset týmů s nejvyšším počtem bodů z pěti soutěžních kol postupuje do finálového kola. 

Ve finálovém kole se setkají týmy v místě konání finále a plní finálové úkoly, za které získávají finálové body. Vítězem soutěže je účastník s nejvyšším počtem finálových bodů. V případě rovnosti finálových bodů nejlepších týmů určí vítěze soutěže porota podle toho, který tým lépe zpracoval úkol nultého kola soutěže.  

Všichni účastníci finálového kola získávají soutěžní ceny. Vítězný tým zároveň získává titul „Zlatá pětka Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko“ pro rok 2016.

 

Registrace

Tým se registruje prostřednictvím e-mailu uvedeného na webových stránkách soutěže. Registraci provádí jakýkoli člen týmu nebo patron. Registrací tým a patron vyjadřuje souhlas s účastí v soutěži, těmito pravidly soutěže a oprávněním organizátora soutěže shromažďovat osobní údaje účastníků a patrona v rozsahu nutném k uskutečnění této soutěže (jméno, příjmení, škola, třída, e-mail).

Registrace obsahuje název týmu, jména členů týmu, jméno a e-mail kapitána, jméno a e-mail patrona, název školy a třídy, ze které jsou členové týmu.

Registraci potvrzuje zpět organizátor na e-mail týmu a e-mail patrona.

 

Termíny

Registrace - do konce nultého kola, tj. do úterý 3. května 2016 (včetně)

Nulté kolo - od 10. dubna  do 3. května 2016

Soutěžní kola - každý týden v termínu od 4. května 2015 do 7. června 2016

Finálové kolo a vyhlášení výsledků soutěže - 28. června 2016.

   

Informace o akci

Informace o akci budou zaslány všem obcím Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko a zveřejněnny na webové stránce soutěže.

 

Všeobecné podmínky

Výherci budou vyhlášeni a soutěžní ceny budou předány na konci finálového kola soutěže v místě konání finálového kola.

Za soutěžní cenu není možné požadovat finanční náhradu.

Výherní listina bude k dispozici na webových stránkách soutěže.

Případné stížnosti na průběh soutěže, vyhodnocení soutěžních kol nebo chování týmů mohou účastníci soutěže podat písemně na e-mailovou adresu soutěže. Stížnosti řeší ředitel soutěže s pomocí poroty. Ředitel soutěže oznámí stěžovateli, jakým způsobem byla stížnost vyřešena. Pokud je výsledkem řešení stížnosti zásah do výsledků soutěže, je stížnost i její řešení včetně odůvodnění zveřejněno na webových stránkách soutěže.

Vyskytnou-li se důvodné pochybnosti ohledně splnění podmínek pro účast v soutěži nebo vzniku nároku na soutěžní cenu v rámci soutěže, rozhoduje v konkrétních případech o účasti v této soutěži nebo o vzniku nároku na cenu s konečnou platností ředitel soutěže.

Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách soutěže.

 
         
 
© 2003-2020 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
 
             
připravuji vyhledávání...