Zlatá pětka
 
 

Zlatá pětka »

 

Zlatá pětka - archiv »

 
 

Vítězové Zlaté pětky 2015

Vítězem historicky prvního ročníku soutěže Zlatá pětka se stali Einsteinovi zástupci ze T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou: Lukáš Rohan, Stanislav Patočka, Tomáš Křenek, Adriana Pokorná a Yen Chi Hoang Nguyen za podpory patrona týmu paní učitelky Moniky Dřevikovské.

První ročník soutěže Zlatá pětka

Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s Mikroregionem Hrádecko-Chrastavsko
uspořádalo první ročník soutěže pro žáky pátých tříd škol našeho mikroregionu.

Výsledky

 

Tým 0. kolo splněno Kvalifikační body Kvalifikace celkem
bodů
Postup
do finále
Finálové body Celkové pořadí
1. kolo 2.kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo
5 chytrých hlaviček ano 20 11 20 13 24 88 ano 90 9
Bílokosťáci ano 18 18 17 16 20 89 ano 96 8
Coolisti ano 20 14 19 19 0 72 ano 99 7
Čtyřlístek ano 19 0 18 10 20 67 ne - -
Einsteinovi zástupci ano 18 5 18 12 24 77 ano 105 1
Four Angels ne 15 4 0 0 0 19 ne - -
Four girls ano 18 9 5 0 0 32 ne - -
I can be Pro ano 0 0 0 0 0 0 ne - -
Inteligenti ano 18 18 18 18 16 88 ano 102 6
Lucky pro  ne 0 0 0 0 0 0 ne - -
Rynoltičáci ano 17 18 12 18 24 89 ano 103 3
Vlastivědná pětka s.r.o. ano 17 9 16 18 24 84 ano 102 5
Wifi friends ano 20 20 15 17 0 72 ano 79 10
YQ ano 19 20 17 16 24 96 ano 104 2
Zlatá perla ano 6 13 0 0 0 19 ne - -
Zlaťáci ano 15 15 16 13 16 75 ano 103 4

 

 

Pravidla soutěže "Zlatá pětka aneb Křížem krážem Libereckým krajem!" pro rok 2015

O soutěži

Soutěží se dle těchto pravidel dále rozumí soutěž s názvem „Zlatá pětka aneb Křížem krážem Libereckým krajem!“

 

Organizátor

Organizátorem akce je Město Hrádek nad Nisou.

 

Účastníci soutěže

Účastníci soutěže mohou být výhradně žáci 5. tříd škol na území Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko, Účastníci tvoří týmy. V soutěži mezi sebou soutěží týmy, ne jednotliví účastníci. Tým je složen z minimálně 3 a maximálně 5 účastníků z jedné třídy. Každý tým si zvolí název a svého kapitána oprávněného tým zastupovat. Soutěžit může i více týmů z jedné třídy.

 

Patron týmu

Patronem týmu je jeho třídní učitel nebo učitel, kterého si tým vybere (učitel oslovený týmem s tím musí souhlasit). Patron není členem týmu, ale může týmu pomáhat v komunikaci s organizátorem soutěže. Patron se nepodílí na plnění soutěžních úkolů.

 

Mechanismus soutěže

Registrované týmy plní soutěžní úkoly zveřejňované na webové stránce soutěže. Za plnění soutěžních úkolů získávají týmy body. Spolu s úkoly se zveřejňuje i způsob hodnocení a přidělování bodů.

Soutěž začíná nultým kolem. V tomto kole se týmy představí a prověří se komunikace s organizátorem soutěže. Týmy v nultém kole nezískávají žádné body.

První až páté kolo je soutěžní, cílem je postoupit do finále. Soutěžní kolo trvá jeden týden. Úkoly jsou vyhlašovány vždy v pondělí v 15:00 hodin. Soutěžní kolo a termín pro splnění úkolů soutěžního kola končí v neděli ve 20:00 hodin.

Deset týmů s nejvyšším počtem bodů z pěti soutěžních kol postupuje do finálového kola. 

Ve finálovém kole se setkají týmy v místě konání finále a plní finálové úkoly, za které získávají finálové body. Vítězem soutěže je účastník s nejvyšším počtem finálových bodů. Všichni účastníci finálového kola získávají soutěžní ceny.

Celkový vítězný tým získává titul „Zlatá pětka Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko“ pro rok 2015.

 

Registrace

Tým se registruje prostřednictvím e-mailu uvedeného na webových stránkách soutěže. Registraci provádí jakýkoli člen týmu nebo patron. Registrací tým a patron vyjadřuje souhlas s účastí v soutěži, těmito pravidly soutěže a oprávněním organizátora soutěže shromažďovat osobní údaje účastníků a patrona v rozsahu nutném k uskutečnění této soutěže (jméno, příjmení, škola, třída, e-mail).

Registrace obsahuje název týmu, jména členů týmu, jméno a e-mail kapitána, jméno a e-mail patrona, název školy a třídy, ze které jsou členové týmu.

Registraci potvrzuje zpět organizátor na e-mail týmu a e-mail patrona.

 

Termíny

Registrace - do konce nultého kola, tj. do neděle 26. dubna 2015 (včetně)

Nulté kolo - od 20. do 26. dubna 2015

Soutěžní kola - každý týden v termínu od 27. dubna 2015 do 31. května 2015

Finálové kolo a vyhlášení výsledků soutěže - 16. června 2015.

   

Informace o akci

Informace o akci budou zaslány všem obcím Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko a zveřejněnny na webové stránce soutěže.

 

Všeobecné podmínky

Výherci budou vyhlášeni a soutěžní ceny budou předány na konci finálového kola soutěže v místě konání finálového kola.

Za soutěžní cenu není možné požadovat finanční náhradu.

Výherní listina bude k dispozici na webové stránce soutěže.

Hodnocení soutěžních a finálových úkolů provádí porota určená organizátorem.

Vyskytnou-li se důvodné pochybnosti ohledně splnění podmínek pro účast na soutěži nebo vzniku nároku na soutěžní cenu v rámci soutěže, rozhoduje v konkrétních případech o účasti v této soutěži nebo o vzniku nároku na cenu s konečnou platností ředitel soutěže, kterého organizátor určí před začátkem nultého kola a zveřejní na webových stránkách soutěže.

Pravidla akce jsou k dispozici na webových stránkách akce.

 
         
 
© 2003-2020 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
 
             
připravuji vyhledávání...